حمایت از کالای ایرانی:

فروشگاه نی نوا در راستای عمل به سخنان مقام معظم رهبری  و حمایت از تولید ملی و جریان سازی و فرهنگ سازی برای حمایت از خدمات ایرانی و نیز پیشبرد و تعالی کشور عزیزمان ایران، و همینطور برای مبارزه با بیکاری و ایجاد کارآفرینی، اقدام به حمایت و فروش کالاهای باکیفیت بومی و ایرانی کرده تا با ناباوری مبارزه و در ارتقاء و بهبود تولید ملی کمک کرده باشد.

 

برندهای ایرانی: